กรองทิพย์แดงล้วน(ซองอ่อน)

290.00บาท/คอทตอน

เป็นบุหรี่สายร้อน ซองอ่อน ม้วนปกติ ความแรงระดับปานกลาง เบากว่าบุหรี่กรองทิพย์ในเซเว่น 1 ระดับ สูบดีไม่แสบคอ ราคาเบาจับต้องได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.