บุหรี่กรองทิพย์

330.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ความแรงค่อนข้างแรง เป็นบุหรี่ยอดนิยมของไทย

คำอธิบาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.