บุหรี่นอก กาแรม (12 มวน)

420.00บาท/คอทตอน

บุหรี่ร้อน หอม หวาน ความแรงปานกลาง ก้นกรองหวาน หอมกลิ่นบ๊วยชัดเจน

หมายเหตุ..บุหรี่เป็นจุดๆ เป็นจุดของน้ำมันกานพลูไม่ใช่รานะครับ..เป็นเรื่องปกติของบุหรี่สายหวานครับ

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.