บุหรี่นอก คาวาโล่ (ทวินบอล)

320.00บาท/คอทตอน

Cavallo Twin Ball : 1 คอตตอน/10 ซอง
Tar ทา : 5mg
Nicotin นิโคติน : 0.4mg
Brand แบรนด์ : Cavallo
From Country จากประเทศ : Italy อิตาลี

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.