บุหรี่นอก คาวาโล่ แดง

240.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อนมวน 7.1  ความแรงปานกลาง อารมณ์ประมาณ LM แดง 7.1 สามารถทดแทนกันได้เลยครับ

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.