บุหรี่นอก ดี เขียว

200.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายเย็น ซองแข็ง มวนขนาดปกติ ความเย็นระดับ 2 จาก 5 ระดับ ความแรงปานกลางระดับ 3 จาก 5 ระดับ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบบุหรี่เย็นมาก (บรรจุซองละ 20 มวน คอตตอนละ 10 ซอง)

สินค้าหมดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.