บุหรี่นอก ดี แดง

200.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง มวนขนาดปกติ ความแรงปานกลาง ระดับ 2 จาก 5 ระดับ สูบนุ่มไม่แสบคอ (บรรจุซองละ 20 มวน คอตตอนละ 10 ซอง)

สินค้าหมดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.