บุหรี่นอก บลูไอซ์ 2 เม็ดบีบ

400.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายเย็น 2 เม็ดบีบ ใบยาดี ความเย็นปานกลางโดยมาพร้อมกับความหอมของกลิ่นสตอเบอรี่

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.