บุหรี่นอก มาโบโร่ แดง ซองแข็ง

390.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง มวนปกติ 1 ซองมี 20 มวน เป็นบุหรี่ที่มีความแรงในระดับปานกลาง ไม่แรงเกินไปและไม่เบาเกินไป สูบนุ่ม สูบเพลิน สูบได้เรื่อยๆ ชิว ๆ ครับ

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.