บุหรี่นอก วอลตันเขียว

230.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายเย็น ซองแข็ง มวนปกติ 1 ซองมี 10 มวน.. 1 คัตตอนมี 20 ซอง (ย้ำว่า 20 ซอง) เป็นบุหรี่สายเย็น ไม่มีเม็ดบีบ แต่โคตรเย็นความเย็นเทียบเท่าบุหรี่เม็ดบีบ ความแรงปานกลาง สายเย็นต้องลองครับ

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.