บุหรี่นอก วันเดอร์ เขียว

330.00บาท/คอทตอน

เป็นบุหรี่เย็นคลาสสิค 20มวน ไม่แรงมาก

คำอธิบาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.