บุหรี่นอก วีเอ็กซ์ แดง

225.00บาท/คอทตอน

เป็นบุหรี่สายร้อน ซองแข็ง มวนปกติ ความแรงระดับ 3 จาก 5 ระดับ สูบนุ่ม สูบลื่น ไม่แสบคอ สูบดี ราคาเบา ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.