บุหรี่นอก ว็อก เขียว

270.00บาท/คอทตอน

ว็อกเขียว: กับความเย็นสุดๆ เย็นกลิ่นเมนทอล เย็นติกปากอย่างชัดเจนมาก มีความแรงในระดับกลางๆกำลังดีไม่แรงมาก ไม่มีเม็ดบีบ ใบยาแน่นดีเยี่ยม ตัวมวนขนาดปกติ
(TAR : 10 MG. – NICOTINE : 0.8 MG.)

1 คอตตอนมี 10 ซอง
1 ซองมี 20 มวน

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.