บุหรี่นอก สปา

230.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองอ่อน มวนปกติ ความแรงปานกลาง รสชาติประมาณกรองทิพย์ ที่ขายในเซเว่น

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)

สินค้าหมดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.