บุหรี่นอก ฮ็อค เขียว

260.00บาท/คอทตอน

เป็นบุหรี่สายเย็น เมนทอล ความเย็นระดับกลาง รสนุ่มไม่แรง สูบชิว สูบได้เรื่อย ๆ ใช้สูบประจำวันได้เป็นอย่างดี 

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

สินค้าหมดแล้ว