บุหรี่นอก เดนเวอร์ฟ้า (เม็ดบีบ)

310.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายเย็น 1 เม็ดบีบ ซองแข็ง มวน 7.1 สัญชาติเยอรมัน เป็นบุหรี่ที่ให้ความเย็นและหอมกลิ่นแอปเปิ้ลชัดเจน ความเย็นอยู่ในระดับ 3-4 จาก 5 ระดับ ความแรงปานกลางระดับ 2 ถึง 3 ดีงามครับตัวนี้

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.