บุหรี่นอก เมเวียส สกายบลู

970.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง ความแรงอยู่ในระดับ 2-3 (จาก 5 ระดับ) เป็นบุหรี่ที่โคตรนุ่ม เป็นความนุ่มที่ไม่เหมือนใคร สูบดีมาก นุ่มมาก ชิวมาก

( คอทตอนมละ 10 ซอง ซองละ 20 มวน)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย