บุหรี่นอก แคปปิตอลแดง

240.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง มวนปกติ ความแรงปานกลาง อารมณ์ประมาณ LM 7.1 ในเซเว่น ราคาประหยัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.