บุหรี่นอก แคปปิตอล เขียวขาว

320.00บาท/คอทตอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.