บุหรี่นอก แอทติโม่

190.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง มวนปกติ สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ความแรงระดับ 1.5 จาก 5 ระดับ รสชาติใกล้เคียงกับบุหรึ่เเวสแดง ใช้ทดแทนกันได้ นุ่ม สุบดี ไม่แสบคอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.