บุหรี่นอก โกลเม้าท์ดำ

280.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน ซองแข็ง สูบโคตรนุ่ม ความแรงปานกลาง อารมณ์ประมาณบุหรี่กรองทิพย์ครับ  ตัวนี้ทดแทนบุหรี่กรองทิพย์ได้เลยครับ §
(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)
(TAR : 14 MG. – NICOTINE : 1.4 MG.)

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.