บุหรี่นอก โกลเม้าท์ แดง รุ่นใหม่

280.00บาท/คอทตอน

บุหรี่ GOLD MOUNT PREMIUM รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นบุหรี่แดงคลาสสิครุ่นพรีเมี่ยม รสชาติเน้นไปทางนุ่ม โดยใช้ใบยาเกรดสูงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GOLD MOUNT
(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)
(TAR : 14 MG. – NICOTINE : 1.2 MG.)

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.