บุหรี่นอก โตโร่

270.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน หอม หวาน 12 มวน หอมหวานตั้งแต่ครั้งแรกที่สุบ สูบดีมากครับไม่ชาลิ้นด้วย

คำอธิบาย