บุหรี่หวาน กามา

360.00บาท/คอทตอน

บุหรี่หวานตระกลูกาแรม บุหรี่แดง รสชาติหวาน กลิ่นหอมกานพลูเด่นชัด สูบหวานติดหวาน ให้ความรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้ง
MADE IN INDONESIA
( บรรจุ 16 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน )
( TAR : 29 MG. – NICOTINE : 2.1 MG. )

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.