บุหรี่ เอสเอ็มเอส เขียว

330.00บาท/คอทตอน

เป็นบุหรี่ซองอ่อน 20มวน ไม่หอม ไม่หวาน กลิ่นบุหรี่ปกติ ความแรงเบามาก ใบยาดี ใบยาแน่น

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.