บุหรี่ เอสเอ็สเอส แดง

330.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายร้อน กลิ่นใบยาดี เป็นบุหรี่ซองอ่อน 20มวน ไม่หอม ไม่หวาน ไม่แรงมาก

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.