เดนเวอร์เขียว

270.00บาท/คอทตอน

บุหรี่สายเย็น ซองแข็ง มวน 7.1 เป็นบุหรี่สายเย็นที่จัดว่าดีเลยครับตัวนี้ ความเย็นชัดเจน เย็นติดปาก ความแรงปานกลาง รสชาติและความเย็นใกล้เคียงกับบุหรี่ LM สตอม (ที่จำหน่ายในเซเว่น) ใครที่ชอบ LM สตอม แนะนำเดนเวอร์เขียวเลยครับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.